Автобусны үйлчилгээ

Мэдэгдэл

Коронавирусын цар тахлын хорио цээрийн онцгой шалтгаанаас үүдэн сурагчдын нийтийн автобусны үйлчилгээг 2020-2021 оны хичээлийн жилд зогсоосон болохыг мэдэгдье.

 

Оюунлаг сургууль нь сурагчдын автобусны үйлчилгээг 2017 оноос нэтврүүлж эхэлсэн бөгөөд нийт 5 чиглэлд сурагчдыг тээвэрлэж байна.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.