Сургуулийн зар

28 March

Master Mind - 2019

Нийтлэсэн 

 

#include <iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;

char square[10] = {'o','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};

int checkwin();
void board();

int main()
{
    int player = 1,i,choice;

    char mark;
    do
    {
        board();
        player=(player%2)?1:2;

        cout << "Player " << player << ", enter a number:  ";
        cin >> choice;

        mark=(player == 1) ? 'X' : 'O';

        if (choice == 1 && square[1] == '1')
            square[1] = mark;
        else if (choice == 2 && square[2] == '2')
            square[2] = mark;
        else if (choice == 3 && square[3] == '3')
            square[3] = mark;
        else if (choice == 4 && square[4] == '4')
            square[4] = mark;
        else if (choice == 5 && square[5] == '5')
            square[5] = mark;
        else if (choice == 6 && square[6] == '6')
            square[6] = mark;
        else if (choice == 7 && square[7] == '7')

            square[7] = mark;
        else if (choice == 8 && square[8] == '8')

            square[8] = mark;
        else if (choice == 9 && square[9] == '9')

            square[9] = mark;
        else
        {
            cout<<"Invalid move ";

            player--;
            cin.ignore();
            cin.get();
        }
        i=checkwin();

        player++;
    }while(i==-1);
    board();
    if(i==1)

        cout<<"==>aPlayer "<<--player<<" win ";
    else
        cout<<"==>aGame draw";

    cin.ignore();
    cin.get();
    return 0;
}

/*********************************************

    FUNCTION TO RETURN GAME STATUS
    1 Bol Togloom duussan gej uzne
    -1 Togloom duusaagu baina 
    O Togloom duussan . Ymarch Haruilt baihgu
**********************************************/

int checkwin()
{
    if (square[1] == square[2] && square[2] == square[3])

        return 1;
    else if (square[4] == square[5] && square[5] == square[6])

        return 1;
    else if (square[7] == square[8] && square[8] == square[9])

        return 1;
    else if (square[1] == square[4] && square[4] == square[7])

        return 1;
    else if (square[2] == square[5] && square[5] == square[8])

        return 1;
    else if (square[3] == square[6] && square[6] == square[9])

        return 1;
    else if (square[1] == square[5] && square[5] == square[9])

        return 1;
    else if (square[3] == square[5] && square[5] == square[7])

        return 1;
    else if (square[1] != '1' && square[2] != '2' && square[3] != '3' 
                    && square[4] != '4' && square[5] != '5' && square[6] != '6' 
                  && square[7] != '7' && square[8] != '8' && square[9] != '9')

        return 0;
    else
        return -1;
}

void board()
{
    system("cls");
    cout << " Tic Tac Toe ";

    cout << "Player 1 (X)  -  Player 2 (O)" << endl << endl;
    cout << endl;

    cout << "     |     |     " << endl;
    cout << "  " << square[1] << "  |  " << square[2] << "  |  " << square[3] << endl;

    cout << "_____|_____|_____" << endl;
    cout << "     |     |     " << endl;

    cout << "  " << square[4] << "  |  " << square[5] << "  |  " << square[6] << endl;

    cout << "_____|_____|_____" << endl;
    cout << "     |     |     " << endl;

    cout << "  " << square[7] << "  |  " << square[8] << "  |  " << square[9] << endl;

    cout << "     |     |     " << endl << endl;
}

 

Уншсан: 333

ВЭБ СТАТИСТИК

Таны IP хаяг: 3.214.184.250
2019-09-10-ний өдрөөс хойш.
  • 1 Онлайн
  • 10 Өнөөдөр
  • 150 Өчигдөр
  • 2296 Долоо хоногт
  • 4052 Сүүлийн сард
  • 584049 Нийт хандалт

ФЭЙСБҮҮК ХУУДАС

ХАЯГ БАЙРШИЛ

МАНАЙ ХАЯГ

Оюунлаг бүрэн дунд сургууль.

Монгол улс, Улаанбаатар хот, БЗДүүрэг
18-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 43/3 байр

Ажлын утас: +(976) 7575 5050

Гар утас: +(976) 8811 3096

Гар утас: +(976) 8811 3097

Мэйл: info@oyunlag.edu.mn