Scroll Top
БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Дунд сургуулиудын чансаа. ЭЕШ-д аль сургуулиуд тэргүүлдэг вэ?

2

Дунд сургуулиудын шинэчилсэн чансаа

      Иймээс ч дунд сургуулиудын төгсөгчдийн чанар чансааг Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад сүүлийн 3 жилийн үзүүлсэн амжилтаар нь тооцон үзэх нь тухайн сургуулийн сургалтын чанар, үнэлэмж ямар төвшинд байгааг бодитойгоор тодорхойлох зөв арга зам гэж болно.
Энэ удаа Боловсрол шинжлэх ухааны яамны дэргэд дэх Боловсролын үнэлгээний төвийн 2012-2014 онуудын Элсэлтийн Ерөнхий шалгалтын тайлангуудыг нэлээд удаан хугацаанд судлан үзэж, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 10 хичээлийн дунджаар 500 онооноос дээш оноотой шалгагдсан сургуулиудын нэгдсэн түүврийг хийж, улсын шилдэг 20 дунд сургуулийг тодруулан гаргаж үзлээ.

Leave a comment